RE:act Festival

På RE:Act reagerer vi!

RE:act er landets førende ungdomsfestival for kunstnerisk og kreativ aktivisme, som finder sted på Ungdomsøen fra den 26. til den 27. juni 2021!

Gennem musik, storytelling, street art, og kreative workshops er målet med RE:act at styrke de unge deltageres demokratiske selvtillid og klæde dem på til at tage aktivt del i samfundet.

I 24 timer sætter deltagerne på RE:act strøm til demokratiet og samfundsaktuelle problemstillinger på dagsordenen. På RE:act er der plads til alle skæve idéer.

I fem forskellige "labs" arbejder deltagerne med forskellige værktøjer og ressourcer til at styrke deres stemme i samfundet, mens de udfordrer måden, vi former vores samfund på.

Gå på opdagelse i de fem labs

CYBER LAB

På Cyber Lab går deltagerne i dybden med misinformation på internettet med Cybernauterne.
Hvordan genkender du fake news, og hvor let er det at hoppe på? Konspirationsteorier og misinformation trives i stor stil på internettet. I Cyber Lab kigger deltagerne nærmere på, hvornår det bliver en udfordring for demokratiet, og hvilke redskaber der er til at lave basale fact checks. Lab'et fungerer som et slags rollespil, hvor deltagerne først producerer deres egne falske nyheder ved blandt andet at forfalske billeder, overskrifter på medier og posts på Instagram og Facebook for derefter at skifte roller til internetdedektiver, der "debunker" hinandens falske historier. Deltagerne arbejder med, hvordan man søger og verificerer historier på nettet. Hvordan kan man tjekke, om ting er fake eller ej? Og vigtigst af alt - hvordan fortæller mandet det videre.

SOCIETY LAB

I C:NTACTs lab arbejder deltagerne med ensomhed som tema. Ensomhed kan komme til udtryk hos det enkelte individ, men også familiemæssigt, samfundsmæssigt eller på et kulturelt plan. Der findes ikke én type ensomhed, og derfor heller ikke én måde at vise eller give udtryk for ensomheden på. I Society Lab kommer deltagerne til at arbejde tæt med to af C:NTACTs instruktører, der sætter rammerne for, hvordan de unge både kan give udtryk for deres tanker og refleksioner om ensomhed på den måde, der passer dem bedst, samtidigt med at de får reflekteret over, hvad de selv kan gøre for at afhjælpe ensomhed. Der er både mulighed for at arbejde med den personlige fortælling, skrive en tekst, et digt, en sang eller udtrykke sig gennem billeder.

HUMAN RIGHTS LAB

På Human Rights Lab stilles der skarpt på menneskerettighederne, frihed og lighed. Sammen med Institut for Menneskerettigheder stiller deltagerne spørgsmålene: Hvad betyder frihed og lighed for dig? Har vi problemer i Danmark eller er alle frie med lige muligheder? Hvilke problemstillinger oplever du? Og hvad skal der til for at komme i retning af et mere frit og lige samfund? På lab'et arbejder deltagerne med dialog, refleksions- skrive- og performance-øvelser for i fællesskab at skabe et menneskerettighedsmanifest, som optages i en video booth. Manifestet kan rappes, læses op, fremføres som spoken word eller udsiges i korte punchlines. eller. i. punktform. Manifestet skal formidle menneskerettighedsdilemmaer- og udfordringer fra et ungdomsperspektiv der afspejler de ændringer der er sket, siden FN i 1948 vedtog Verdenserklæringen om menneskerettighederne, hvor hverken sociale medier, identitetspolitik eller digitale fodsport var på radaren.

POETIC JUSTICE LAB

Vi har siden 2020 arbejdet på det CISU-støttede projekt Pieces for Palestine, som også vil være til stede på RE:act Festivalen. Poetic Justice Lab er en workshop, der med udgangspunkt i storytelling og protest-graffiti skal fremme medborgerskab og sætte Palæstina i spotlightet. I Poetic Justice Lab tror man på, at kreative udtryksformer kan være med til at belyse den komplekse situation og historie knyttet til Palæstina, og deltagerne lærer at stille skarpt på spørgsmålet om det internationale samfunds rolle i konflikten. I workshoppen får deltagerne et nuanceret billede af Palæstina i dag og en indgang til at bidrage til positive forandringer gennem kreative formater så som urban art, poetry slam, spoken word og rap.

CLIMATE LAB

Temaet for Climate Lab, som Mellemfolkeligt Samvirke står for, er klimaretfærdighed. Vores verden er på vej ind i en global klimakrise med ødelæggende virkninger, der allerede kan mærkes over hele kloden. Oversvømmelser, skovbrande, tørke og voldsomt vejr sender millioner af mennesker på flugt. Klimaforandringerne er historisk drevet af verdens rigeste og mest privilegerede mennesker, men det er de unge, de fattige og de mest udsatte, der rammes hårdest af klimakrisen, både i Danmark og i resten af verden. Klimakrisen forstærker al den ulighed mellem mennesker, vi kender i forvejen. Den unge generation er vokset op med klimakrisen og skal håndtere den resten af deres liv. Det kan godt give klimaangst. Samtidig er unge i høj grad udelukket fra både lokale og globale beslutningsprocesser. På Climate Lab lærer deltagerne om klimakrisen, uretfærdighed og aktivismen og går i frontlinjen til ungdommens klimaoprør. I fællesskab arbejder deltagerne sig fra klimafrygt til håb og handling gennem storytelling, humor og bevægelse. Formålet med Climate Lab er at skabe klimapolitisk protest gennem en simpel koreografi og en række klimaslogans, som kan bruges til klimaaktivisme - både på RE:act og i fremtiden.

Om Ungdomsøen

Ungdomsøen ligger midt ude i Øresund kun 30 minutters sejltur fra Nyhavn. Ungdomsøen er alle unges ø! Her kan man kan gå på opdagelse med vind i håret, hoppe i havet, sove i shelter eller fare vild i de lange mørke gange i det historiske Middelgrundsfort.

Med udsigt til København, Flakfortet, Øresundsbroen, vindmølleparken, Sverige og hvad der nu end driver forbi, er der frie rammer til at skabe og gøre gode idéer til realiteter.

BLIV FRIVILLIG PÅ RE:act!

Vil du være en del af et større fællesskab, der sammen løfter en 24-timers festival på Ungdomsøen midt ude i Øresund? Som frivillig - RE:actor - kan du være med til at udvikle, planlægge og afvikle den fedeste festival for kreativ aktivisme i juni 2021. 

Hvad får du ud af det? 

Som RE:actor får du - udover hands-on erfaring med at stable en festival på benene:

 1. Adgang til festivalen inklusivt forplejning og overnatning. 
 2. Invitation til frivilligweekend den 15-16. Maj på Ungdomsøen med hele RE:act holdet. 
 3. Svedigt merch.
 4. Invitation til afsluttende fest med hele frivilligholdet.
 5. Mulighed for at komme med som frivilligkoordinator til næste års RE:act Festival.

Vi søger:

Frivillige med mod og lyst til at danne rammen for RE:act, og 24-timers kreativ aktivisme, der har kompetencer inden for scene- og teknik og planlægning af festivaler, og som har lyst til at assistere til workshops eller hjælpe med de fysiske rammer både før, under og efter festivalen.

Hvad kan jeg lave som frivillig?

Vi har brug for forskellige roller i løbet af både planlægningen og afviklingen af festivalen. Her er de tre funktioner, vi søger frivillige til:

The Guiding RE:actor

Du er know-it-all-typen (du ved, på en rigtig god måde!) der elsker mennesker og har lyst til at guide 100 deltagere rundt både på øen og i programmet!  

Omfang: Som Guiding RE:actor skal du inden festivalen deltage i en frivillig-weekend, som kommer til at foregår den 15-16. maj. Her vil du møde alle de andre frivillige, blive sat godt ind i programmet og lære Ungdomsøen rigtig godt at kende. Fra den 24. juni får du mulighed for at starte oversejlingen til øen, så du er helt klædt på til festivalens start den 26.juni. Under festivalen vil du få mulighed for at være assisterende på et af de fem labs eller guide for deltagerne på øen. 

The Building RE:actor

Du har hænderne rigtigt skruet på og vil være med til at skabe de fysiske rammer om RE:act!  

Omfang: Som Building RE:actor skal du inden festivalen deltage i en frivillig-weekend, som kommer til at foregår den 15-16. maj. Her vil du møde alle de andre frivillige, blive sat godt ind i programmet og lære Ungdomsøen rigtig godt at kende. Allerede fra den 23. juni sejler en stor del af RE:actors holdet ud på øen, hvor vi bygger de fysiske rammer op for festivalen. Derudover er du som Building RE:actor selvfølgelig også med til selve festivalen den 26-27 juni, ligesom du skal sætte én dag af til at hjælpe med at pakke sammen. 

The Technical RE:actor

Du er skarp på lyd, lys og teknik, og vil være med til at sørge for at festivalens tekniske dele kører som smurt!   

Omfang: Som Technical RE:actor skal du inden festivalen deltage i en frivillig-weekend, som kommer til at foregår den 15-16. maj. Her vil du møde alle de andre frivillige, blive sat godt ind i programmet og lære Ungdomsøen rigtig godt at kende. Du skal bruge en til to dage før festivalen ude på Ungdomsøen, hvor du sammen med dit team er med til at forberede alt det tekniske. Derudover skal du selvfølgelig deltage i selve festivalen fra den 26-27 juni og forvente at bruge cirka en dag på at pakke ned igen. 

 • Støtte

  RE:act Festival er støttet med 500.000 kroner fra Roskilde Festival

 • Kontakt

  Hvis du har spørgsmål til projektet kan du kontakte Festivalleder Olivia Lincoln på olivia@rapolitics.org eller programansvarlig CHIEF på chief@rapolitics.org