Rapolitics sætter verdensmålene på dagsordenen sammen med 100% For Børnene og Ubumi Prisons Initiative

Af Nikoline Skaarup

Projektet er søsat af udviklingsorganisationerne Ubumi Prisons Initiative og 100% for Børnene og er støttet af CISUs Engagementspulje. På billedet ses Rap-coach Shahin Aakjær, som skal lære de unge workshop-deltagere i Aarhus at rappe. Foto af Peter Staal Hansen.

Når vi i efteråret 2020 sender coaches og storytellers mod Aarhus, er det for at bidrage til Ubumi og 100% for Børnenes ønske om at engagere unge aarhusianere i globalt udviklingsarbejde og FN’s Verdensmål. 

Med udgangspunkt i en række kreative produktioner skabt af unge i Zambia, Ghana og Kenya skal deltagerne i workshopforløbet spytte rim over temaerne ‘At være på kanten af samfundet’, ‘Stigmatisering og diskrimination’ og ‘At mangle en stemme’.  

Temaerne er udvalgt på baggrund af de både lokale og globale problemstillinger, som Ubumi og 100% for Børnene begge arbejder med. Det drejer sig for eksempel om fattigdom, høj arbejdsløshed blandt unge, dårlige uddannelsesmuligheder og ulighed mellem kønnene, som alt sammen relaterer sig til flere af FN’s Verdensmål.  

I løbet af workshopforløbet vil deltagerne få kendskab til konkrete rap-værktøjer som rim og flow, og også lære at inddrage poetry slam og storytelling som en kreativ måde at udtrykke sig selv på. Vi medbringer et mobilstudie, så de produktioner, der skabes i løbet af workshoppen, kan blive indspillet professionelt.  

Workshopforløbet kommer til at involvere mellem 50 og 60 unge drenge og piger i alderen 13-20 år fra tre udvalgte boligområder i Aarhus, hvoraf den første del af forløbet bliver skudt afsted i Vejby Vest i november. Udover vores kyndige coaches og storytellers og medarbejdere fra de to NGO'er vil projektet også involvere boligsociale medarbejdere. Målet er blandt andet, at forløbet skal munde ud i, at deltagerne kan optræde med deres produktioner til et event, som vil være åbent for alle de øvrige beboere i området.

Mød rap-coach Fabeldyret

Når workshopdeltagerene i Vejby Vest begynder deres forløb i november, så vil de blive mødt af en af Rapolitics’ ældste og mest erfarne rap-coaches. Dansk-iranske Shahin Aakjær, som i en årrække har udgivet musik under kunstnernavnet Fabeldyret, begyndte at rappe, da han var bare 11 år gammel.

Han har undervist i alt fra lyrik og rimstruktur til flow og rytme siden 2012, og har arbejdet sammen med artister som Antik, Vigsø (nu NØX), Loke Deph og Ali Sufi.

Senest har han udgivet albummet Tys Tys i 2019, som du kan høre via Spotify her.

Mød storyteller Muhibo

Muhibo Muhudin har været Storyteller og poetry slammer i Rapolitics i mange år, og blev i sin tid en del af familien gennem projektet Rap:I:Stan.

Muhibo er født og opvokset i Somalia, men kom som 10-årig til Danmark, fordi der brød borgerkrig ud i landsbyen, som hun boede i. I stedet for den trygge barndom, alle ønsker, var Muhibos hverdag i Somalia præget af massakrer og missilangreb, og hun lærte som helt lille, hvordan man gemmer sig for skuddene.

Nu bruger hun storytelling som terapi, og hun har oplevet, at andre kan spejle sig i de historier, hun fortæller. “Jeg har fundet kunst i det knuste barn i mig,” fortæller hun blandt andet om den måde, hun bruger kreativiteten til at bearbejde sin sorg og sine traumer.

  • Om Ubumi Prisons Initiative

    Ubumi er en forening, der arbejder for at skabe mere værdige forhold for de indsatte i afrikanske fængsler, som ofte oplever mangel på lægehjælp og mad, uhygiejniske levevilkår og i yderste konsekvens sygdom og død. Ubumi hjælper særligt mere sårbare grupper så som børn (små som store), gravide, psykisk syge, handicappede, flygtninge og alvorligt syge. 

    Ubumis arbejde består blandt andet i at bistå de indsatte med bedre adgang til juridisk bistand og hjælp i forbindelse med reintegrationsprocessen for tidligere indsatte. Arbejdet baserer sig blandt andet på FN’s menneskerettighedskonventioner, der grunder i principper om menneskets frihed og værdighed og forbud mod tortur og umenneskelig eller nedværdigende behandling. 

  • Om 100% for Børnene

    100% for Børnene er en velgørende organisation, der med afsæt i FN’s Verdensmål arbejder mod økonomisk bæredygtige projekter såsom selvforsynende køkkenhaver og opstart af små virksomheder for børnenes familier. Fokus ligger blandt andet på børns adgang til kvalitetsuddannelse og undervisning om sundhed og rettigheder. 

    Med udgangspunkt i Verdensmålenes globale omfang arbejder 100% for Børnene ikke kun med børn og unge i Danmark, men også i Ghana og Kenya.