RE:ACT sætter fokus på menneskerettigheder via kunstnerisk aktivisme

Af Basir Khurrami

Med RE:ACT sætter vi fokus på menneskerettigheder med kunstnerisk aktivisme. Projektet er bl.a. støttet af Tuborgfondet og kan opleves i hele landet – blandt andet på årets Roskilde Festival. Lørdag den 2. april kan du allerede opleve første event i kulturhuset UNION på Nørrebro.

Lørdag d. 2. april kickstarter vi et nyt kultur og kunstprojekt, der har til formål at engagere unge jævnaldrende i menneskerettigheder. 

Projektet hedder RE:ACT og er støttet af Tuborgfondet, der bevilger 609.065 kr. Pengene skal bruges på en lang række aktiviteter rundt om i landet. Der skal blandt andet laves små festivaler, afholdes workshops på ungdomsuddannelser, produceres en podcast-serie om rettigheder og diskrimination. Og så skaber vi et helt område på Roskilde Festival, hvor menneskerettighederne undersøges med en kunstnerisk tilgang, som festivalgængerne kan tage del i. 

- Unge skal være en aktiv del af den demokratiske samtale. Derfor giver det mening at støtte et projekt, der med aktivisme og kunst retter unges opmærksomhed på blandt andet retten til at ytre deres mening, og giver dem mod til at blande sig i den offentlige debat, siger Peter Giacomello, der er sekretariatschef i Tuborgfondet. 

Fra Nørrebro til hele landet 

I København er vi allerede i fuld gang med at planlægge det første store event i projektet, nemlig en minifestival på Nørrebro, der sætter fokus på kunstnerisk aktivisme og retten til at ytre sig. 

- Vi håber med vores minifestival, at andre unge kan blive inspireret af vores jævnaldrende, der vælger at bruge deres kunst og musik til at blande sig i samfundet. Og at dem, der kommer forbi, selv får mere mod på at bruge deres stemme, siger Alexander El Madani Wewer, der er frivillig hos Rapolitics. 

Ligesom Alexander glæder vi os til at slå dørene op for de koncerter, talks og workshops, der vil fylde kulturhuset UNION på Nørrebro den 2. april. Men også til de kommende arrangementer uden for København: 

- Vi skal ud i landet i løbet af året og se, hvad andre unge vælger at arrangere dér, og selvfølgelig give en hånd med, hvis der er brug for det, siger Alexander El Madani Wewer. 

Om samarbejdet 

RE:ACT er et samarbejde mellem Rapolitics, Menneskerettighedsalliancen og Roskilde Festival 

Om Rapolitics og Menneskerettighedsalliancen 

Rapolitics er en forening, der siden 2009 har arbejdet med rap og andre urbane udtryk, demokratisk bevidstgørelse, medborgerskab og dialog. Vi arbejder ud fra en mission om at styrke unges selvværd og samfundsengagement gennem kreativ udfoldelse og ved at nedbryde marginalisering og opbygge unges holdningsdannelse og handlekraft. 

Menneskerettighedsalliancen er stiftet af Institut for Menneskerettigheder i samarbejde med Roskilde Festival, Amnesty International Danmark, Ungdomsbureauet, Mino Danmark og Dansk Ungdoms Fællesråd. Menneskerettighedsalliancen samarbejder med unge menneskerettighedsforkæmpere, civilsamfundsorganisationer, lokale sports- og kulturforeninger, ungdomsklubber, kommuner, festivaler, uddannelsesinstitutioner og politiske ungdomsorganisationer.

Om Tuborgfondet 

Tuborgfondet støtter unge i at udleve deres drømme sammen med andre unge. Hvert år uddeler fondet omkring 60 mio. kr. til ungefællesskaber, som arbejder for at skabe en håbefuld og bæredygtig fremtid. Et af fondets indsatsområder er Demokrati – næste generations stemme og deltagelse. 

Kontakt 

Tuborgfondet: Karen Løth Larsen, M: 42187032, kl@tuborgfondet.dk

RE:ACT: Sally Madsen Bjerre, M: 26782672, sally@rapolitics.org