Hip Hop Hub videreføres med støtte fra Nordea-fonden

Af Nikoline Skaarup

Hip Hop Hub Vol 2. skal fortsætte med at styrke unges politiske selvværd og drive ung, kulturel skaberkraft i lokalmiljøerne landet over.

Et ønske om en modig ungdomsgeneration

Unge skal styrkes i deres politiske mod og have en større tro på værdien af deres egne erfaringer, holdninger og viden. Med videreførelsen af Hip Hop Hub arbejder vi på at give unge i hele landet kompetencerne til, i samarbejde med relevante aktører, at skabe kultur i deres lokalmiljø.

Med støtte fra Nordea-fonden etablerede vi i 2016 det første landsdækkende netværk for hiphopaktører under navnet Hip Hop Hub. Nu tæller netværket mere end 70 medlemmer, der på tværs af geografi og kreative, urbane udtryk har skabt nye fællesskaber og aktiviteter for unge med fødderne plantet i hiphopkulturen.

Hip Hop Hub er et nationalt kraftcenter for unge kulturskabere, og i løbet af projektets tre år har vi engageret cirka 7.900 unge i hiphopkulturen, afviklet 157 workshops og seminarer, skabt over 250 nye fortolkninger af den danske kulturarv, støttet 100 ungedrevne hiphopprojekter i hele landet, produceret flere sæt undervisningsmaterialer og ikke mindst Danmarks første hiphopsamling kurateret af unge.

Nu skal Hip Hop Hub føres videre ud i landet, og kompetencerne er der til, at vi kan videregive både metoder og viden til flere lokale enheder, så projektet kan forankres i lokalmiljøerne med unge som aktive medskabere.

Unge skaber kultur for unge

Står det til os, så er der lige nu for få kulturtilbud til de unge i især de mindre byer. Det er det billede, der med videreførelsen af Hip Hop Hub skal ændres, og det er altafgørende, at det er de unge selv, der i sidste ende skaber den forandring.

Når det er sagt, så er det for mange unge afgørende, at der findes organisationer og fysiske steder, som kan støtte dem i at afprøve sig selv og inspirere dem til at udvikle deres egne idéer og projekter. Derfor skal der med Hip Hop Hub Vol. 2 som afsæt oprettes flere regionale samlingspunkter for netværket og den lokale ungekultur, hvor de kan komme og frit udforske deres kreativitet.

»I Rapolitics vil vi styrke ungegenerationens skaberkraft. Vi tror på, at man bliver mere modig af at handle, at man får større udsyn af at indgå i mangfoldige relationer, og at man vokser som menneske, når man skaber noget af betydning for andre. Derfor er det vigtigt, at unge får rammer, ressourcer og opbakning til at realisere deres tanker og idéer i lokale kulturfællesskaber,« forklarer vores daglige leder, Sif Østergaard Zachariassen.

’Street cred’ med lokal forankring

I løbet af de kommende to år er vores ambitioner, at Hip Hop Hub-netværket skal forankres ved at oprette tre regionale fyrtårne for ung skaberkraft og hiphopkultur. Her skal der bygges bro mellem den lokale ungdoms- og hiphopkultur og det mere etablerede kultur-, uddannelses- og foreningsliv. De tre regionale fyrtårne vil ligge i Jylland, på Sjælland og i Hovedstanden og er fysiske steder, hvor unge i lokalområdet kan skabe kultur for og med andre unge i kreative fællesskaber. Her vil der samtidig også være mulighed for hjælp fra erfarne projektledere.

Sammen med de tre fyrtårne uddanner vi tre regionale ungeteams, som skal være med til at forme fyrtårnene og sætte aktiviteter i gang for andre unge i lokalområdet. Ungeteamsne vil blandt andet få undervisning i hiphop og kulturentreprenørskab, ligesom lokale rap-, danse-, graffiti- og DJ-coaches vil modtage et træningsforløb, så de kan facilitere de nye undervisningspakker, der bliver udviklet ved hvert fyrtårn. De tre ungeteams vil desuden kunne se frem til at prøve deres kræfter af på scenekanter landet over – herunder til Folkemødet i 2021.

En bæredygtig fremtid

Når vi med Hip Hop Hub Vol. 2 uddanner unge kulturentreprenører og skaber aktiviteter for unge i hele landet, er det med henblik på, at de nye aktiviteter vil stå til rådighed for de unge i meget længere tid end blot de to år, projektet varer. Derfor vil en stor del af arbejdet med Hip Hop Hub Vol. 2 også kredse om etableringen af en økonomisk og organisatorisk bæredygtig forening. Det vil blandt andet ske gennem forretningsudvikling, og ved at vi indleder flere større partnerskaber på tværs af foreninger, organisationer, kultur- og uddannelsesinstitutioner.

Ligeledes etablerer vi et forskernetværk, som skal manifestere Rapolitics som et videnscenter gennem løbende dokumentation af arbejdet, undersøgelser og videreformidling af vores metoder, resultater og erfaringer.

Projektet er altså en videreudvikling og forankring af Hip Hop Hub-netværket og skal sikre vores fremtidige arbejde med ungdomskultur i hele landet.

Hvorfor er det vigtigt?

Undersøgelser foretaget af Dansk Ungdoms Fællesråd viser, at unge i Danmark generelt har en stor viden om politik og demokrati, men til gengæld har et lavt politisk selvværd. Landets unge mangler med andre ord troen på egen demokratiske værdi, og der er derfor behov for at etablere trygge, men også eksperimenterende og inspirerende fællesskaber for unge.

»Det er problematisk, at mange unge oplever deres idéer og tanker som ligegyldige og ubetydelige. Hvis vi ønsker, at unge skal engagere sig i demokratiet, skal unge også høres og tages alvorligt. Det betyder, at der er nogen andre, der skal give plads og lytte,« uddyber Sif Østergaard Zachariassen.

Vores mål er at styrke unges demokratiske mod og deres stemme i samfundet. De skal have en oplevelse af, at de kan bedrive samfundsengagement og demokratisk deltagelse på mange flere måder, end de normalt bliver præsenteret for i hverdagen.