På Flugt

Book
nu
 • Fag

  Samfundsfag, dansk, musik

 • Målgruppe

  7. - 9. klasse

 • Varighed

  4-lektioners workshop afholdt af os (derudover workshopmateriale til en efterfølgende workshop afholdt af læreren efterfølgende)

 • Pris

  6000 kr.

Om workshoppen

Med projektet RAP:I:STAN og workshoppen ‘På Flugt’ vil vi bygge de nødvendige broer, relationer og erfaringer, så vi ikke mister en generation af nye unge samfundsborgere, fordi de forbliver på dørtærsklen til det danske samfund. De skal inkluderes som en aktiv og udøvende del af det i stedet for at udelukkes fra det.

Erfaringsmæssigt ved vi, at mange unge med flygtningebaggrund har en række kunstneriske og kreative potentialer og udtryksformer, som vi ønsker at sætte i spil i det danske samfund. Det vil denne workshop tage udgangspunkt i.

Deltagere i workshoppen vil høre to livlige og dynamiske fortællinger fra unge med flygtninge- eller migrantbaggrund, som vil invitere deltagerne ind i en kreativ refleksion om, hvordan det er at være flygtning og/eller migrant i Danmark, og om hvordan unge mennesker bedre kan mødes på kryds og tværs af forskellige kulturelle, sociale og økonomiske baggrunde.

Workshoppens opdeling

1. I første del af workshoppen fortæller vores storytellers med flygtningebaggrund deres historier og går i dialog med eleverne.

2. I anden del bliver der faciliteret en rap-workshop af en af vores rap-coaches, hvor eleverne får lov at skrive rap og poesi omkring de tematikker, der er præsenteret i første halvdel.