Medborger- skab og meninger

Book
nu
 • Fag

  Dansk, musik, samfundsfag

 • Målgruppe

  Folkeskoleklasser (udskoling)

 • Varighed

  3 x 3 timer (workshopforløb) eller 4 timer (enkeltstående workshop)

 • Pris

  Kontakt info@rapolitics.org for pris

Om forløbet

Rapolitics tilbyder en workshop (4 timer) eller et workshopforløb (3x3 timer), hvor eleverne aktivt og kreativt diskuterer deres egene roller som medborgere i samfundet. Workshoppen faciliteres af to rap-coaches, der støtter eleverne i at skabe deres egne produktioner.

Forløbet bliver varieret, kreativt og med det konkrete formål, at elevernes diskussioner ender ud i to produkter:

1. RAP-SANG: Eleverne skal lave deres helt egen rap-sang, som skal handle om medborgerskab. Deres tanker og refleksioner bliver nedfældet på vers i en kreativ læringsproces. I det korte forløb fremfører eleverne deres raptekster for hinanden og skriver dem ned på plancher, som står tilbage som klassens fælles medborgerskabsmanifest. I det længere forløb indspilles rap-sangene i Rapolitics' mobilstudie, som efterfølgende sendes ud til klassen i lydfil af høj kvalitet. Skriveprocessen og indspilningen sker i begge tilfælde under vejledning fra vores professionelle rap-coaches.

2. MEDBORGERSKABSMANIFEST: Mens rap-versene i workshoppen á 4 timer ender med at udgøre klassens fælles medborgerskabsmanifest, vil manifestet i workshopforløbet af 3x3 timer foregå sideløbende med rapproduktionen. Formålet med medborgerskabsmanifestet er, at eleverne får en fælles refleksion og manifestation over, hvad de kan gøre som individer og som en del af deres skole og lokalsamfund.

Der arbejdes i forløbets to punkter med:

 • Dialog om medborgerskab og demokrati
 • Inddragende arbejde med hvad aktivt medborgerskab er: rettigheder, pligter, medbestemmelse osv.
 • Italesættelse af og diskussion om elevernes egne syn på medborgerskab.

FORLØB

I begge tilbud kan der deltage op til 25 elever.

Workshop á 4 timer

Før workshoppen

Før workshoppen får lærerne tilsendt en forberedende one-pager, de skal bruge til at introducere eleverne til workshoppen. Læreren forbereder eleverne på rammerne for dagen, og på at de skal arbejde kreativt og selvstændigt.

Under workshoppen

 • Rap-coaches og temaet, medborgerskab, introduceres.
 • Diskussioner og refleksioner om temaet udfoldes
 • Eleverne introduceres for rytme-, flow- og -skriveøvelser
 • Eleverne producerer deres egne rap-sange i små grupper, hvor de bruger diskussionerne om medborgerskab til at udtrykke deres egne holdninger.
 • Rap-sangene nedskrives på plancher.
 • Workshoppen afrundes med en fælles performance for eleverne, hvor plancherne står tilbage som elevernes fælles medborgerskabsmanifest.

Efter workshoppen

Lærerne tager en evaluerende snak med eleverne om, hvordan de har oplevet workshoppen ud fra evalueringsmateriale fra Rapolitics. Respons sendes retur til Rapolitics.

Workshopforløb á 3x3 timer

FØR FORLØBET: Før forløbet får lærerne tilsendt en forberedende one-pager, de kan bruge til at introducere eleverne til forløbet.

DAG 1: Rap-coaches og temaet medborgerskab præsenteres. Herefter udfoldes dialog og refleksioner om temaet. Herefter laves der rytme- og flow-øvelser, og rimteknikker introduceres. Tekstskrivning i grupper opstartes.

DAG 2: Rap-tekster skrives færdige, og der gives øvetid, så eleverne kan blive klar til at indspille og fremføre deres rap for klassen. Der gives introduktion til arbejdet med medborgerskabsmanifesterne og indspilning. Resten af dagen begynder indspilningerne og produktionerne af medborgerskabsmanifesterne.

DAG 3: Indspilninger og medborgerskabsmanifesterne gøres færdige, hvorefter rap-tekster og manifester præsenteres for klassen. Afslutningsvis vil der være en reflekterende dialog med eleverne om forløbet.