Krops- idealer

Book
nu
 • Fag

  Dansk, idræt, samfundsfag, trivsel og seksualundervisning

 • Målgruppe

  Folkeskoler (udskoling) og ungdomsuddannelser

 • Varighed

  5 timer

 • Deltagere

  Der kan deltage op til 30 personer i workshoppen

 • Pris

  8.000 kr.

Om workshoppen

Unge oplever ofte, at de skal leve op til specifikke kropslige idealer. De sociale mediers eksponering af bestemte kropstyper har stor betydning for de unges selvværd og generelle trivsel. Derfor er det vigtigt for børn og unge at mærke værdien af deres egen krop, uanset hvordan den ser ud, og føle potentialet i at udtrykke sig kropsligt. Et bedre forhold til kroppen er med til at løfte det sociale liv og en sund identitetsudvikling. 

På workshoppen inviteres eleverne ind i et trygt rum, hvor der arbejdes med dans og udtryk. Her udfordres eleverne til at debattere og reflektere over kropsidealer gennem dans og koreografisk fremstilling. Vores danse-coaches faciliterer workshoppen og vil guide eleverne til, hvordan de selv bruger dansen til at udtrykke sig. De vil understøtte eleverne i at omsætte følelser, refleksioner og holdninger om kropsidealer til egne koreografier og kropsligt udtryk. Workshoppen er tværfaglig og suppleres med skriveøvelser, der lægger op til refleksion om emnet og skaber sammenhæng mellem idræts-, samfundsfags og danskundervisningen. Til slut vil eleverne vise deres arbejde med egne koreografier i grupper for hinanden, og forløbet lægger op til, at eleverne kan arbejde videre med emnet kropsidealer i danskundervisningen.

Workshoppen er tilrettelagt med et blik for de fælles faglige mål for idræt, dansk, samfundsfag og seksualundervisning.

Tema og formål

Workshoppen sætter fokus på temaet ‘kropsidealer’; et emne der fylder meget på sociale medier og er med til at påvirke unges selvbillede. En undersøgelse foretaget af Sex & Samfund i 2017 viser en direkte sammenhæng mellem tilfredsheden med unges egne kroppe i 7. til 9. klasse og sociale mediers indflydelse på deres syn på kroppen. 57,1% af de adspurgte i undersøgelse, der slet ikke var tilfredse med deres egen krop og 40,3% af de adspurgte, der var mindre tilfredse med deres krop mente, at de sociale medier påvirkede deres syn på deres egen krop.

Temaet bliver formet af vores danse-coaches, som gennem personlige fortællinger vil præge, hvilke specifikke emner, der bliver taget op. Underemnerne kan eksempelvis være usikkerhed, sammenligning med andre, sociale mediers indflydelserepræsentationomklædningsrum - nøgenhed, forskellige kropstyper, maskulinitet/femininitet, kropsbehåring, kroppen der ændrer sig i forskelligt tempo, bodyshaming, at ændre på sin krop, pres, selvbillede, selvværd og tidens kropsidealer og normer. Samtidig er eleverne med til at præge temaet gennem deres egne refleksioner og erfaringer med emnet.

Danseundervisningen skal give unge mulighed for at udtrykke følelser og holdninger gennem kropsligt arbejde. Workshoppen giver eleverne en dybere kontakt til deres krop og mulighed for at udforske en kreativ side af dem selv, de måske ikke kendte til. Da unge ofte kan være hæmmede i deres krop, har danseundervisningen til formål at udvide de unges horisont for, hvad kroppen kan, og hvordan fortællinger og udtryk kan formidles med kroppen som medie. Dette kan, sammen med refleksioner over kropsidealer og emner der er svære at tale højt om, styrke de unges selvværd, engagement og mod på at udtrykke sig.  

Undervisningen har samtidig til formål at give de unge nogle forbilleder, som gennem en personlig fortælling kan vise dansens potentiale og sprede glæde og lyst til læring. 

På længere sigt ønsker vi at skabe en forandring i unges selvbillede og mod på at vise, hvem de er.