Åben Skole: Medborgerskab og meninger (3 x 3 timer)

Book
nu
 • Fag

  Dansk, musik, samfundsfag

 • Målgruppe

  Alle københavnske folkeskoler (Udskoling)

 • Varighed

  3 x 3 timer

 • Ekstra info

  Denne workshop er gratis for alle københavnske folkeskoler

 • Foy yderligere info

  Skriv til pelle@rapolitics.org

Om forløbet

Forløbet bliver varieret, kreativt og med det konkrete formål, at elevernes diskussioner ender ud i to produkter:

1. RAP-SANG: Eleverne skal lave deres helt egen rap-sang, som skal handle om medborgerskab. Deres tanker og refleksioner bliver nedfældet på vers i en kreativ læringsproces og indspilles til en stor fællessang med hele klassen. Indspilningen sker i Rapolitics' mobilstudie. Nummeret vil blive performet live i klassen og vil efterfølgende blive sendt som lydfil i professionel kvalitet. Skriveprocessen og indspilningen sker under vejledning fra vores professionelle rap-coaches.

2. MEDBORGERSKABSMANIFEST: Sideløbende med indspilningen vil eleverne arbejde med et medborgerskabsmanifest, der fortæller, hvad eleverne kan gøre som individer, og som en del af deres skole og lokalsamfund. Medborgerskabsmanifestet bliver lavet i mindre grupper som små plancher og bliver præsenteret i slutningen af forløbet. Der arbejdes i forløbets to punkter med:

 • Dialog om medborgerskab og demokrati
 • Inddragende arbejde med hvad aktivt medborgerskab er: rettigheder, pligter, medbestemmelse osv.
 • Italesættelse af og diskussion om elevernes egne syn på medborgerskab.

FORLØB

I forløbet kan der deltage op til 25 elever. Forløbet vil vare over tre dage med tre timers aktivitet om dagen.

FØR FORLØBET: Før forløbet får lærerne tilsendt en forberedende one-pager, de kan bruge til at introducere eleverne til forløbet.

DAG 1: Rap-coaches og temaet medborgerskab præsenteres. Herefter udfoldes dialog og refleksioner om temaet. Herefter laves der rytme- og flow-øvelser, og rimteknikker introduceres. Tekstskrivning i grupper opstartes.

DAG 2: Rap-tekster skrives færdige, og der gives øvetid, så eleverne kan blive klar til at indspille og fremføre deres rap for klassen. Der gives introduktion til arbejdet med medborgerskabsmanifesterne og indspilning. Resten af dagen begynder indspilningerne og produktionerne af medborgerskabsmanifesterne.

DAG 3: Indspilninger og medborgerskabsmanifesterne gøres færdige, hvorefter rap-tekster og manifester præsenteres for klassen. Afslutningsvis vil der være en reflekterende dialog med eleverne om forløbet.