Åben Skole: Medborgerskab og meninger (4 timer)

Book
nu
 • Fag

  Dansk, musik, samfundsfag

 • Målgruppe

  Alle københavnske folkeskoler (Udskoling)

 • Varighed

  4 timer

 • Ekstra info

  Denne workshop er gratis for alle københavnske folkeskoler

Om workshoppen

Workshoppen bliver varieret, kreativ og er med det konkrete formål, at eleverne i mindre grupper skal lave deres helt egne rap-sange om medborgerskab. Deres tanker og refleksioner bliver nedfældet på vers i en kreativ læringsproces, og versene nedskrives på plancher. I slutningen af workshoppen fremføres rap-sangene for klassen, og plancherne står tilbage som elevernes eget medborgerskabsmanifest, der fortæller hvad eleverne kan gøre som individer og som en del af deres skole og lokalsamfund.

Workshoppen faciliteres af to af Rapolitics’ rap-coaches. Der arbejdes i workshoppen med:

 • Dialog om medborgerskab og demokrati
 • Inddragende arbejde med hvad aktivt medborgerskab er: rettigheder, pligter, medbestemmelse, osv.
 • Italesættelse og diskussion af elevernes egne syn på medborgerskab.

I workshoppen kan der deltage op til 25 elever, og workshoppen vil vare 4 timer.

Før workshoppen

Før workshoppen får lærerne tilsendt en forberedende one-pager, de skal bruge til at introducere eleverne til workshoppen. Læreren forbereder eleverne på rammerne for dagen, og på at de skal arbejde kreativt og selvstændigt.

Under workshoppen

 • Rap-coaches og temaet, medborgerskab, introduceres.
 • Diskussioner og refleksioner om temaet udfoldes
 • Eleverne introduceres for rytme-, flow- og -skriveøvelser
 • Eleverne producerer deres egne rap-sange i små grupper, hvor de bruger diskussionerne om medborgerskab til at udtrykke deres egne holdninger.
 • Rap-sangene nedskrives på plancher.
 • Workshoppen afrundes med en fælles performance for eleverne, hvor plancherne står tilbage som elevernes fælles medborgerskabsmanifest.

Efter workshoppen

Lærerne tager en evaluerende snak med eleverne om, hvordan de har oplevet workshoppen ud fra evalueringsmateriale fra Rapolitics. Respons sendes retur til Rapolitics.